Harttotharttholen

Stichting Hart Tot Hart Tholen - Wie zijn wij?

Oprichting Stichting Hart tot Hart Tholen

Met ingang van woensdag 16 april 2014, is Hart tot Hart Tholen een officiële stichting. 

We kunnen als stichting beter helpen dan het clubje vrienden en vriendinnen dat we eerst waren, omdat we meer aanspraak kunnen maken op eventuele sponsorgelden en donaties. Bovendien kunnen we ook beter samenwerken met maatschappelijk werk en andere hulpverlenende instanties, zodat we krachten kunnen bundelen.

Wij zijn een groep actieve vrijwilligers die mensen uit de gemeente Tholen helpen, die om welke reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen. We helpen deze mensen met eerste levensbehoeften zoals levensmiddelen, kleding en huisraad. Je kunt je ook aanmelden bij onze stichting wanneer je niet tot de doelgroep behoort, maar ons graag wil helpen als schenker of als vrijwilliger.

Je kunt ons bereiken via deze website en de Facebookgroep van Stichting Hart tot Hart Tholen. Ook via e-mail zijn wij bereikbaar: harttotharttholen@live.nl  en info@harttotharttholen.com

Deze groep heeft al sinds september 2013 bewezen een krachtige schakel te zijn voor velen. We hebben alle vertrouwen in de toekomst.

Voor een hulpaanvraag kunt u het formulier in vullen op onze website onder het kopje Hulpaanvraag.
Hier kunt u ook aanvragen om lid te worden van onze Faceboekgroep.

Met hartelijke groeten,
Het bestuur